13 märts

AS`i Hansab ja Tallinna Polütehnikumi seovad partnerlussuhted aastast 2014. Käesoleva aasta veebruarikuus kuulutas ettevõte taaskord välja jooksva õppeaasta kevadsemestri stipendiumikonkursi teise ja kolmanda kursuse automaatiku, telekommunikatsiooniseadmete spetsialisti ja IT süsteemide spetsialisti eriala kutsekeskharidusõppes õppivatele edukatele õpilastele. 9. märtsil 2017 oli koos stipendiumikomisjon ning tänaseks on kaks stipendiaati ka selgunud.