12 märts

12. märts 2014 Käesolevast aastast seovad AS`i Hansab ja Tallinna Polütehnikumi partnerlussuhted. Veebruarikuus kuulutas ettevõte välja selle õppeaasta kevadsemestri stipendiumikonkursi teise ja kolmanda kursuse automaatiku, telekommunikatsiooniseadmete spetsialisti, arvutid ja arvutivõrgud, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja ning elektroonikaseadmete koostaja eriala kutsekeskharidusõppes õppivatele edukatele õpilastele.

 tänaseks on stipendiaat selgunud ning …. sai stipendiumileping ka allkirjad.