07 okt.

3. oktoobril avati Tallinna Polütehnikumi (TPT) automaatikaeriala vastrenoveeritud laborid ja õppeklassid. Traadi lõikasid läbi Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu kutse omistamise organi (KOO) juht Arvo Ulla ja TPT automaatika õppesuuna juhataja Vladi Purro. Külalised, teiste seas esindajad Tallinna Tehnikakõrgkoolist ja TPT nõukogu liige Andres Rähni ning õpetajad tutvusid TPT automaatika õppesuuna juhataja Vladi Purro eestvedamisel uute seadmete ja vastrenoveeritud ruumidega.