25 jaan.

13. – 18. jaanuar 2013.a. Comeniuse projekti nr. 2012-0022-COM06-PA-44 „Academy of Multiple Intelligence“ raames viibisid töökohtumisel Saksamaal, Altdorfis asuvas Leibniz-Gymansium`is õpetajad Toivo Pärnpuu ja Ege Meister ning neli õpilast – kaks arvutierialalt ja kaks trükierialalt. Käesolevas Comeniuse projektis osalevad kaheksa riigi õpilased, lisaks Eestile veel ka Portugali, Saksamaa, Türgi, Bulgaaria, Rumeenia, Hollandi ja Kreeka õpilased.

Töökohtumise kuus päeva olid täidetud mitmete erinevate ettevõtmistega, tutvuti kohaliku kooli ja vastuvõtvate peredega, kohtuti Altdorfi linnapeaga. Õpilastele olid ette nähtud mitmed vahvad tegevused, muuhulgas näiteks joonistati ühiselt koos puslepilte, kujundati oma unelmate kooli, esitati ja õpiti teiste rahvuste rahvatantse ning iga riigi poolt oli ette valmistatud esitlus, milles õpilased tõid välja oma arvamuse projektis osalevate riikide erinevustest ja sarnasustest. Õpetajad arutlesid mitmel üsna pikaks veninud koosolekul, kuidas projekti sisu ja sellest tulenevaid tegevusi huvitavamaks ja kaasahaaravamaks, aga samas ka kasulikumaks muuta, samuti vaieldi projekti logo kujunduse üle ning vaadati üle meie õpilaste poolt loodud projekti kodulehekülje kavand, millega üldjoontes ka rahule jäädi.

Järgmine kohtumine toimub käesoleva aasta aprillis ja seekord on võõrustajamaaks Bulgaaria.

Projekti kohta lähemalt loe siit.

  

Fotod: Ege Meister, erakogu.