10 okt.

30.september – 6.oktoober 2012. Comeniuse uue õpilasprojekti „Academy of Multiple Intelligence“ ehk „Mitmekülgsed intelligentsused“ raames viibis töökohtumisel Portugalis Montemor-o-Novos projektijuht ja õpetaja Ege Meister. Esimesel partnerriikide kohtumisel osalesid ainult projekti koordinaatorid kõikidest osalevatest riikidest: Portugalist (kaks kooli), Kreekast, Bulgaariast, Rumeeniast, Saksamaalt, Hollandist, Türgist ja Eestist. Tutvustati oma riike ja oma koole, põhirõhk oli pööratud projektitegevuste läbiarutamisele ja kalenderplaani koostamisele, kus igale riigile said projektiperioodiks määratud konkreetsed ülesanded. Järgmine töökohtumine toimub 2013. aasta jaanuaris Saksamaal, siis on kohtumisele sõidavad esimest korda ka õpilased.

Projektist lähemalt vaata: Comeniuse õpilaste mitmekülgse intelligentsuse akadeemia projekt.

Fotol: Kohtumine õpilastega. Foto: E.Meister, erakogu.