18 nov.

17. novembril 2011 toimus Tallinna Polütehnikumis kutsevõistlus Trükis 2011, kus võeti mõõtu graafilise disaini ning trükiettevalmistusega seotud ülesande lahendamisel. Osa võtsid kõik kutseõppetasemel sellealase hariduse andmisega seotud koolid: Narva Kutseõppekeskus, Tartu Kutsehariduskeskus, Tartu Kunstikool, Kuressaare Ametikool ja Tallinna Polütehnikum. 14 võistleja ettevalmistus ja tase oli üllatavalt hea ning ühtlane. Võistlustöid hinnati kolmes kategoorias: kunstiline väljendusrikkus ning trükitehnoloogiline failide ettevalmistuse oskus, samuti nimetati üldvõitja, kelle töös olid mõlemad osad maksimaalselt hästi lahendatud. On hea meel tõdeda, et Tallinna Polütehnikumi meeskonna: Triin Paalo, Marko Meus ja Sander Siim failid läbisid preflight tehnoloogilise kontrolli peaaegu veatult, veel enam, Triin Paalo üldvõit kutsevõistlusel annab tunnistust lisaks heale tehnilisele- ka loomingulise potsentsiaali ärakasutamisest. Palju õnne Triin!

Tehnoloogia- ja loomingulisuseauhinna said Kristjan Kalde ja Henri Papson Tartu Kunstikoolist. Marko Meusi töö leidis zürii poolt äramärkimist loovuse kohapealt, ning ainuke, mis takistas loomingulisuse auhinna temale omistamisest olid mõningased eksimused ülesandepüstituses kirjeldatud kriteeriumite vastu ning ebaveenvad tüpograafilised katsetused. Sander Siimu kujunduse lahendus oli omanäoline ja huvitav, mis oleks samuti väärinud kohta esiviies.

Koostöö eelnimetatud koolide erialaõpetajate vahel saab nüüd kindlasti hoogu juurde. Tänased kokkulepped ja ideed leiavad lähiaegadel kindlasti realiseerimist, ning järgmine kohtumine on juba kutsemeistrivõistlustel Noor Meistrer 2011 detsembris, kus meie kooli esindab Trükis 2011 üldvõitja Triin Paalo.
Aitäh meeskonnaliikmetele, õpetajatele kordaläinud võistluse korraldamisel eest ja ettevõtetele kes panid võitjatele välja auhinnad.

Marko Levin
Meedia erialaosakonna juhataja