13 veebr.

12. veebruaril esitlesid Tallinna Polütehnikumi õpetajad Veronika Kürsa, Andres Ojalill ja Heiki Tähis oma käesoleval õppeaastal valminud e-kursusi ja õpiobjekti NAT. Veronika Kürsal valmis e-kursus õppeaines inimeseõpetus, Andres Ojalillel elektrotehnika aluste e-kursus ning Heiki Tähisel e-kursused ainetes arvuti riistvara ja perifeerseadmed ning algoritmide ja programmeerimise alused ning lisaks veel Macromedia Flashis koostatud graafiline õpiobjekt “NAT – Network Address Translation”.

Vaata ka e-VÕTI.