07 dets.

Tallinna Polüetehnikum on nende 29 kutseõppeasutuse ja rakenduskõrgkooli hulgas, kes kirjutavad e-õppe arengukava Eesti e-Kutsekoolis. 6. detsembril toimus e-Õppe Arenduskeskuses e-õppe arengukava koostamise seminar, millest meie koolist võtsid osa haridustehnoloog Veronika Tuul ja infojuht Kersti Sammal. Seminari viis läbi Audentes Ariko koolitaja Kersti Pärn, kes rääkis kriitilistest eduteguritest ja eri tasandi juhtide tegevusest arengukava koostamisel, sellest kuidas integreerida e-õppe arengukava kooli üldisesse arengukavasse ning kuidas kavandada arengukava tulemuslikkuse mõõtmist. Seminari teises pooles korraldati tõsised mõttetalgud teemal “Kuidas kavandada efektiivset ka jätkusuutlikku e-õpet kutsekoolides ja rakenduskõrgkoolides?”

Vaata täpsemalt: e-õppe arengukava kirjutamine Eesti e-Kutsekoolis.

Tallinna Polütehnikumi e-õppe lehekülg: TPT e-õppe portaal.