11 dets.

Projekti “E-õppe arendamine ja juurutamine kutsekoolides ja rakenduskõrgkoolides” raames ühines Tallinna Polütehnikum e-õppe arengukava koostamise töörühmadega. Selle projekti raames valmib 2008. aasta aprillikuuks Tallinna Polütehnikumi e-õppe arengukava, millest lähtuvalt koolitatakse õpetajaid, soetatakse ja luuakse vajalikke vahendeid.
 
10. detsembril pidas e-õppe arengukava koostamise töörühm oma esimese nõupidamise, mille eesmärgiks oli koguda nii aineõpetajatelt kui ka juhtkonnalt informatsiooni e-õppe võimaluste ja ohtude kohta, vaagides samas meie kooli tugevaid ja nõrku külgi, kaardistades edasise töö jaoks vajalikke lähtekohti. Väga emotsionaalse ja kohati tuliste vaidluste tulemusena pandi paika esimesed e-õppe alased tegevused Tallinna Polütehnikumis.

Vaata ka uudist arengukava koostamise seminari kohta.

Tallinna Polütehnikumi e-õppe lehekülg: TPT e-õppe portaal ja e-õppe keskkond: IVA.