26 nov.

22. ja 23. novembril toimus Väimelas Võrumaa Kutsehariduskeskuses seminar “E-õppe jäljed Infoajastu KiirTeel”. Seminarile olid oodatud kõik õppejõud, õpetajad, haridustehnoloogid ja teised e-õppe huvilised, kelle huvi on kaardistada e-õppe olulisemad arengusuunad ja perspektiivid Eesti hariduses. Tallinna Polütehnikumist osalesid seminaril haridustehnoloog Veronika Tuul ning infojuht Kersti Sammal, kokku oli osavõtjaid ligi 200 üle kogu Eesti.

Kahepäevasel seminaril viidi läbi kaks plenaarsessiooni ning mitmeid parelleelsessioone väiksemates gruppides, tutvuti elektrooniliste õppematerjalide loomiseks vajalike keskkondadega, arutleti vaba tarkvara ning autoriõiguste kaitse üle, vaagiti e-õpet nii õpilase kui ka õpetaja seisukohast ning autasustati e-Kutsekooli parimaid e-kursusi.

Rohkem loe seminari kohta Tallinna Polütehnikumi e-õppe leheküljelt: TPT e-õppe portaal 
ning seminari kodulehelt: E-õppe jäljed Infoajastu KiirTeel.