27 okt.

26. oktoobril toimus Tallinna Polütehnikumis e-õppe projekti e-VÕTI esimene töökoosolek, kus kooli haridustehnoloog Veronika Kürsa ja projekti koolipoolne koordinaator Heiki Tähis tutvustasid e-õpet üldiselt kui ka e-õppe projekti e-VÕTI samuti e-õppe arvutiklassi ja selle kasutamist. Kohal oli mitu asjast huvitatud õpetajat ja kooli töötajat, töökoosoleku lõpus lepiti kokku, et peatselt alustatakse soovijatega koos oma e-õppe kursuste loomisega.

Vaata ka e-VÕTI.