14 sept.

12. ja 13. septembril toimus Tartu Kutsehariduskeskuses Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu (EKEÜ) sügisseminar “Juht ja otsustamine”. Tallinna Polütehnikumist osalesid seminaril arendus- ja haldusdirektor Ain Saaret ning peamaja erialaosakonna juhataja Helen Pärk.

Seminarist osavõtjaid oli tulnud tervitama haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kes oma sõnavõtus rõhutas kutsehariduse asendamatut rolli oskustöötajate ja keskastme spetsialistide koolitamisel. Ministri sõnul muutub kutsehariduse maine vääramatult paremaks ja üha rohkem noori mõistab, et kutsekool on meistrite kool, mis tagab kindla ameti ja tasuva töö.

Seminaril räägiti veel kutseseadusest, lisaõppe võimalustest kutsehariduses, e-õppest kutsehariduses, tööjõuturu trendidest, kutseõpetajate kuukirjast jne.

Vaata ka Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing.