15 sept.

13. ja 14. septembril toimus Läänemaal Roosta Puhkekülas Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu (edaspidi EKEÜ) sügisseminar “Müüt on muutumas!”. Seminarist võttis osa kuus EKEÜ liiget Tallinna Polütehnikumist.

Seminarist osavõtjaid tervitas haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Ettekande uutest trendidest Soome kutse- ja täiskasvanuhariduses tegi abiminister Erkki Piisang. Veel räägiti mitmest uuest kutseharidust puudutavast õigusaktist, lisa-aastast ja vastuvõtukorrast, koolinõukogude uuenenud rollist, kutseõpetaja kutsestandardi eelnõust, täiskasvanute koolitusest kutseõppeasutustes, tõukefondide kasutamisest kutsehariduses aastatel 2007 kuni 2013, keskharidusejärgsest kutseõppest ja Euroopa kutsehariduse infovõrgustikust ReferNet. Ettekanded tegid oma ala spetsialistid nii Haridus- Teadusministeeriumist,  HTM Koolivõrgu Büroost,  Riiklikust Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusest kui ka SA Innovest.

Kommunikatsiooni strateegilise nõustaja Raul Rebase eestvedamisel tehti kaks hoiakudiagnostika testi, mille tulemusi teisel päeval tutvustati. Need said lähtealuseks edasisele analüüsile, kuidas kutseharidussüsteemi kui tervikut ning iga kooli eraldi avalikkuses esitada.

Seminari kokkuvõtteks tõdeti, et visalt, kuid vääramatult on muutumas suhtumine müüti, et kutseõppeasutustesse lähevad õppima need, kes mujale ei kõlba.

Vaata ka Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing