22 nov.

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit annab välja ühe ja AS Printall kaks stipendiumitTallinna Polütehnikumi trükitehnoloogia eriala õpilastele: põhikooli baasil õppivate II ja III ning keskkooli baasil õppivate II kursuse õpilastele.

Stipendiumi saamise eelduseks on:

  • õppevõlgade puudumine
  • keskmine hinne on vähemalt 3,5 (keskkooli baasil õppijal õppevõlgade puudumine)
  • stipendiaat võtab endale kohustuse läbida ettevõttepraktika erialaliidu liikme ettevõttes; Printalli stipendiumi puhul AS’is Printall.

Stipendiumikonkursile esitatavad dokumendid:

  • vabas vormis taotlus stipendiumi saamiseks
  • õpingutulemuste kokkuvõte siseveebist
  • vähemalt ühe erialaõpetaja soovitus
  • motivatsioonikiri teemal „Miks ma tahan töötada erialaliidu liikme (nimi) ettevõttes“ (kuni üks A4 lk.).

Dokumendid tuleb tuua kooli kantseleisse (ruum 207) kinnises ümbrikus märgusõnaga “Trükiliit”.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 18. detsember 2017 kell 16.00.