07 veebr.

7. veebruaril algas Tallinna Polütehnikumis ESF meetme 1.1 projekti „Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutustes” raames kutsestandardi Elektrik II kutseeksamiks ettevalmistuse koolitus. Õppetöö toimub 7. veebruarist – 7. märtsini 2008.a. igal neljapäeval ja reedel kell 8.30 -16.30, kokku 80 auditoorset tundi, lisaks 40 tundi iseseisvat tööd.

Täiendkoolituse kava koostamisel on lähtutud kutsestandardist Elektrik II, läbiviijateks Tallinna Polütehnikumi õpetajad. Koolitus hõlmab ülevaadet kutsealaga seotud õigusaktidest, elektrotehnika alustest, elektroonikakomponentidest ja -lülitustest, elektriaparaatidest, elektrimasinatest, elektrimõõtmistest, paigaldustehnoloogia alustest ja elektervalgustusest. 

     

Õppetööd alustas 20 õppijat, neist 15 koolituse eest tasub Euroopa Liit. Koolituse läbinutel on võimalus sooritada 13. märtsil 2008.a. kutseeksam, eksami eest tasub eksami sooritaja, eksamitasu projekti poolt tasumisele ei kuulu.