16 nov.

14. novembril 2012 toimus Tallinna Polütehnikumis elektriku eriala kutseõpetajate ümarlaud, mille korraldas Euroopa Liidu programmi “Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 – 2013” raames SA Innove. Päevakorras oli elektrotehnika ja energeetika erialade riikliku õppekava moodulite ning kehtiva kutsestandardi “Sisetööde elektrik” IV taseme analüüs. Arutelust võtsid osa kutset andva organi juht Arvo Ulla, SA Innovest Aulika Riisenberg ja Katrin Tammjärv, Kutsekoja koordinaator Mare Johandi ning Tallinna Polütehnikumi, Tallinna Ehituskooli, Tartu Kutsehariduskeskuse, Tallinna Kopli Ametikooli, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ja Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli õpetajad, Narva Kutseõppekeskusega pidas ümarlaud sidet Skype’i vahendusel.

Roman Petrašvili
energeetika erialaainete kutseõpetaja.