29 apr.

Viljandi Kutseõppekeskuses toimus 25. ja 26. aprillil elektriku eriala õpilaste kutsemeistrivõistlus „Aprillivalgus 2016”. Kahepäevasel individuaalsel võistlusel pandi kolmest osast koosneva võistlusega proovile nii õppurite erialateadmised kui ka praktilised oskused: lisaks teoreetiliste teadmiste testile oli vaja lahendada ka kaks praktilist ülesannet. Esimesel päeval tuli võistlejatel ehitada läbikäidava ruumi elektripaigaldis ning teisel päeval koostada ja paigaldada elektrimootori juhtimiskeem.

Aprillivalgusel osales kokku kuus võistlejat Tartu Kutsehariduskeskusest, Tallinna Polütehnikumist, Tallinna Kopli Ametikoolist, Narva Kutseõppekeskusest ja Viljandi Kutseõppekeskusest. Meie koolist osalesid Vladimir Minotškin (õpperühmast EV-13A), kes kokkuvõttes sai II koha ja Lennart Tamm (õpperühmast EA-14) kokkuvõttes III koht.

Elektrikute kutsemeistrivõistluse „Aprillivalgus 2016“ korraldas SA Innove koostöös Viljandi Kutseõppekeskusega.

Fotod: TPT facebooki lehel.