18 nov.

10. novembril korraldas Tallinna Polütehnikum järjekorras juba 5.-ndad kutsevõistlused parima elektrooniku tiitlile. Käesoleval, 2010.-ndal, aastal toimusid võistlused SA Innove, kes koordineerib noorte kutsemeistrivõistlusi Eestis, egiidi all ning olid kutsemeistrivõistluste ametlikus võistluskalendris.

Kutsemesitrivõistlused koosnesid kahest etapist: teoreetilisest ja praktilisest. Teoreetilises osas oli vaja lahendada kirjalik test, millega kontrolliti võistlejate teadmisi elektroonika, elektrotehnika, elektrimõõtmiste, elektroonikakomponentide ja ohutustehnika valdkonnas, lisaks veel erialased arvutusülesanded. Praktilise töö tarvis oli skeemi järgi valmis teha elektroonikakoost, hinnati kokkupandud elektroonikakoostu toimimisvõimet, töö kvaliteeti, töökoha korraldust ja töökultuuri, töö tegemiseks kulunud aega ning ohutustehnika eeskirjadest kinnipidamist.

Kokku oli parima elektrooniku tiitlile võistlema tulnud kümme Tallinna Polütehnikumi ja neli Pärnu Kutsehariduskeskuse õpilast, võistluste peakohtunik oli Jüri Raik Ericsson Eesti AS-ist. Esmakordselt peeti sel aastal ka võistkondlikku arvestust.

Teoreetilise osa võitja oli Janar Tammiksaar Pärnu Kutsehariduskeskusest, talle järgnes Hardy Kehlmann (rühm SA-09) Tallinna Polütehnikumist, praktilise töö sooritas kõige paremini Taavi Kaljura Pärnu Kutsehariduskeskusest, kes sai oma töö eest maksimaalse võimaliku arvu punkte. Üldvõit läks samuti Pärnusse Janar Tammiksaarele, Tallinna Polütehnikumi parimana oli Henry Piralli (rühmast AA-09) neljas. Võistkondlikus arvestuseski viis esikoha Pärnu Kutsehariduskeskuse võistkond koosseisus Janar Tammiksaar ja Jasper Põllumäe, teise koha saavutasid Tallinna Polütehnikumi noormehed Hardy Kehlmann ja Venno Vipp (mõlemad rühmat SA-09).

Järgmisel aastal samal ajal ootame taaskord noori võistlema ja siis juba loodetavasti meie uute seadmetega ja renoveeritud töökotta.

   

  

Fotod: Jaana Juur ja Jelena Pljonkina (mõlemad rühmast FS-10). Hetki võistlustelt ning TPT ja Pärnu KHK parimad.