20 nov.

Koostöös Tallinna Polütehnikumiga annab Empower AS välja kaks stipendiumit viimase kursuse energeetika ja automaatika erialaosakonna õpilasele.

Stipendiumi saamise eelduseks on:

  • Kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5;
  • Kandidaat on viimase kursuse õpilane;
  • Pärast kooli lõpetamist soov siduda end energeetika valdkonnaga;
  • Käsikirjas kirjutatud essee (min 2 lk), tehes valiku kahe teema vahel:
    • „Väiketootjate kaasamine Eesti energeetikasse“
    • „Eesti tuumajaam – kas tuleb või ei?“

Essee palume esitada kinnises ümbrikus, millele on peale märgitud „Empower AS stipendiumikonkurss“, koos avalduse, CV, motivatsioonikirja, kinnitusega keskmise hinde kohta ning soovituskirjaga kooli kantseleisse (ruum 207) hiljemalt 11. detsember 2017 kell 15:00.