31 jaan.

30. jaanuaril korraldas Tallinna Polütehnikum (TPT) koostöös Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liiduga (EETEL) energeetikapäeva.

Päevakava (ettekanded lisatud lingina):

10.15-10.20 Avasõnad, K. Sammal (TPT direktor)
10.20-10.40 Hetkeseisust elektrialaõppes TPT-s, H. Pärk (TPT osakonnajuhataja)
10.40-11.00 Eksamikeskus TPT-s, A. Saaret (TPT arendusdirektor)
11.00-11.20 Elektrieriala kutsestandardid ja kutseeksamid, M. Johandi (Kutsekoda, vanemkoordinaator).
11.40-12.00 Riiklikust õppekavast energeetika valdkonnas, A. Riisenberg (REKK, kutsehariduse osakonna peaspetsialist)
12.00-12.20 Kutseeksamite sooritamisest (2007, 2008), A. Ulla (EETEL, KOO juht)
12.20-12.40 Elektrik II kutseeksamieelsest koolitusest, R. Kask (TPT energeetika õppesuuna juht)
12.40-13.00 Nõrkvoolusüsteemi paigaldaja I kutseeksamieelsest koolitusest, V. Vanem (TPT telekommunikatsiooni õppesuuna juht)
13.45-14.05 Täiskasvanukoolitusest energeetika valdkonnas TPT-s, V. Tuul (TPT haridustehnoloog
14.05-14.30 EETEL-i plaanid kutse- ja täiendõppe populariseerimiseks energeetika valdkonnas,
J. Allem (EETEL, direktor)
14.30-15.30 Töö rühmades:

  1. Energeetika valdkonna populariseerimine, sammud selleks, J. Allem ja V. Tuul
  2. Kutseeksamid, kas ainult koolilõpetajatele? A. Ulla ja A. Saaret
  3. Ettevõte kui kooli koostööpartner, H. Pärk ja V. Vanem

15.30-16.30 Kokkuvõte töörühmadest, infopäeva lõpetamine.

Energeetikapäevast võtsid osa Kutsekoja, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ja EETEL-i esindajad, Tallinna Polütehnikumi nõukogu liikmed, juhtkond ja energeetika õppesuuna õpetajad ning Eesti elektrivaldkonna ettevõtted Schneider Electric Eesti AS, AS ABB, Enerel OÜ, Simens Electroservices AS, AS Elwo, Raasiku Elekter OÜ, AS Elektritsentrum.

Infopäev möödus positiivses õhkkonnas, lõppkokkuvõtetes jõuti ühistele seisukohtadele: energeetikavaldkonda tuleb populariseerida senisest oluliselt intentsiivsemalt, sellega peaksid tegelema kooli kõrval kindlasti ka ettevõtjad ning EETEL, kutseeksamid on vajalikud ning kahepoolsed suhted ettevõtjate ja kooli vahel on olulised mõlemale osapoolele. Tõdeti, et kool vajab ettevõtete- ja EETELi-poolset tuge nii energeetikavaldkonna reklaamimisel, tulevastes õpilastes huvi tekitamisel kui ka ettevõtetes töötavate erialaspetsialistide kaasamisel õppeprotsessi, samuti räägiti võimalikust ettevõtete toest kooli õppemateriaalse baasi kaasajastamisel, vaatlus- ja töövarjupraktikate läbiviimisel ja ettevõtete stipendiumite sisseseadmisest.

 

Vaata ka: Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit.