09 nov.

Kõikidele huvilistele, eelkõige aga nendele viimaste kursuste õpilastele, kellel kevadel on ees ootamas ettevõttepraktika, toimus 7. novembri 2016 Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+ programmi välispraktika infotund. Infotunnis tutvustasime uue kandideerimisvooru tingimusi ja kandideerimisega seotud dokumentide liike ja vorme. Lisaks jagasid oma muljeid eelmistes projektides osalenud välispraktikandid: fotograafi ja multimeedia erialade õpilased. Erasmus+ programmi raames toimuv välispraktika kestab 30 – 32 päeva ja kõik praktikaga seonduvad kulud kaetakse programmi eelarvest.

Ege Meister
Tallinna Polütehnikumi täiendõppejuht, projektijuht

Vaata lisa: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+ programm.

tpt-va%cc%88lispraktikate-infotund-8

Foto: Elena Vareiko. Infotund.