20 jaan.

IMG_5304
10. – 16. jaanuar 2015. Tallinna Polütehnikumi õpetajad Hilja Kattago, Kaupo Nõlvak, Helen Ojamets, Katrin Ojalill ja Ege Meister viibisid Erasmus+ projekti No 2014-0025-KA201-25 “Successful Social Entrepreneurs and Active Citizens” raames projekti töökohtumisel Portugali partnerkoolis Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro (AEVA), kus toimus nädalapikkune projektijuhtimise koolitus. AVEA kooli projektijuht ja projektijuhtimise õpetaja tutvustasid paari eelneva projekti raames välja töötatud mitmelaadseid projektijuhtimise meetodeid, kasutades nii teoreetilist lähenemist kui ka erinevaid ajurünnakuid ja praktilisi ülesandeid. Lisaks anti kõikidele koolituses osalenutele kaasa mahukas õppematerjali komplekt. Kokkuvõtvalt võib öelda, et koolitus oli väga hariv ja samas ka paeluv ning annab kindlasti ka meie õpetajatele võimaluse omandatud meetodeid oma töös kasutada. Lisaks oli meil võimalus tutvuda AVEA kooli klassiruumide, erinevate laborite ja töökodadega ning osa võtta nii mitmestki õppetunnist.

Järgmine kohtumine toimub samuti Portugalis 2015 aprillis, siis lähevad Aveirosse kolm õpetajat ning 12 õpilast meedia-, infotehnoloogia- ja fotograafiaerialalt.

Ege Meister
Projektijuht