29 märts

Tallinna Polütehnikumi õpetajad Katrin Kivisikk ja Aleksei Lukašin ning sotsiaalpedagoog Kadri Agu koos kuue energeetika ja automaatika eriala õpilasega osalesid 18. – 24. märtsini 2018 Erasmus+ koostööprojekti „Pure energy – Green solution for the Europe“ viimasel töökohtumisel Sloveenias. Esimesel päeval esitlesid meie õpilased oma kodutöid: ettekandeid teemal „Tuuleenergia“, järgnevatel päevadel ehitasid nad rahvusvahelistes meeskondades etteantud juhendite järgi energiatõhusa hoone mudelit, mudelhoone valmimisel hinnati, missugune meeskond suutis ehitada neist kõige energiatõhusama. Lisaks tutvustati projektikohtumise käigus süvitsi elektrienergia tootmist taastuvast vee energiast, külastati HE Doblar 1 hüdroelektrijaama ning tehti tutvust kohalike vaatamisväärsustega ja looduskaitsega Nova Gorica piirkonnas. Projekti „Pure energy – Green solution for the Europe“ ülesehitus oli väga praktiline ning selle panus erinevatest haridussüsteemidest ja kultuuriruumist pärit noorte loovusesse oli märkimisväärne ning tõstis suuresti nende teadlikust energiatõhususest.

Ege Meister
projektijuht

Vaata projekti kohta lisa: „Pure energy – Green solution for the Europe“

Foto: Katrin Kivisikk. Ettekanne.