11 mai

2. – 7. maini 2016 viibisid energeetika ainete õpetajad Aleksei Lukašin ja Dmitri Shkarbanov ning projektijuht Ege Meister koos ühe trükitehnoloogia ja ühe multimeedia erialal õppiva õpilasega Erasmus+ projekti nr. 2014-1-EE01-KA102-000090 “Avardades piire – ECVET rakendamine õpirändes” (APPI) Türgi partnerkoolis Bucak Teknik ve Endustri Meslek Lisesi, Bucaki linnas. Selle külaskäiguga algas õpilastel kuuajaline praktika kohalikus ajalehetoimetuses ja televisioonis. Külastasime meie mõlemaid partnerkoole, neist teine – M Cadıl Anatolian High School – on meie partner juba väga pikka aega; viibisime erinevates praktikabaasides: kohaliku ajalehe toimetuses, televisioonis, marmoritehases, kohtusime Bucaki linnapea ja haridusjuhiga; väga südamlik oli taaskord kohtuda kohaliku suurima tööandja ja sõbra hr. Mehmet Cadıliga, kes toetab kohalikke koole ja on kõikidele meie praktikal olevatele õpilastele alati olnud suureks toeks ja abiks. Tema toel avanes meil ja meie partnerkooli esindajatel võimalus külastada Antalyas  hiljuti avatud EXPO2016. Kohtumise lõppedes said kokku lepitud ka edasise koostöö jätkamise tingimused ning eesmärgid.

Projekti kohta loe lähemalt Erasmus+ õpirände kaudu piiride avardamise projekt

Ege Meister
projektijuht

Bucaki linnapea vastuvõtul

Foto: Ege Meister, erakogu. Bucaki linnapea vastuvõtul.