14 dets.

Tallinna Polütehnikumi õpilastele toimus 10. detsembril 2015 Erasmus+ programmi välispraktika infotund. Infotunnis – kuhu olid oodatud kõik huvilised, eelkõige aga need viimaste kursuste õpilased, kellel kevadel on ees ootamas ettevõttepraktika – tutvustati uue kandideerimisvooru tingimusi ja kandideerimisega seotud dokumentide liike ja vorme. Lisaks said teoks ka otselülitused Hispaaniassse ja Portugali, kust praegused välispraktikal viibivad õpilased andsid edasi tervitused ning ülevaade oma tegemistest, lisaks jagasid omi muljeid eelmisel kevadel toimunud IT eriala välispraktikandid.

Eramsus+ programmi raames toimuv praktika kestab 30 päeva ja kõik praktikaga seonduvad kulud kaetakse programmi eelarvest.

Ege Meister
Tallinna Polütehnikumi täiendõppejuht, projektijuht