01 okt.

2006.a. oktoobrist kuni 2007.a. septembrini toimus Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikoolis kvaliteeditehnika õppetooli juures kutseõppeasutuse kvaliteedijuhi pädevuskoolitus. Koolituse eesmärgiks oli õppida valima ja oma koolis juurutama sobivaid kvaliteedistrateegiaid, analüüsima kutseõppeasutust kui organisatsiooni, leidma võimalusi probleemide loovaks lahendamiseks ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks.

Koolitajateks olid kogenud spetsialistid – õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedi- ja tippjuhid samuti ka praktikud nii Eesti haridusasutustest kui ka tööandjaid esindavatest organisatsioonidest, kes tutvustasid parimaid praktilisi kogemusi kvaliteedijuhtimise rakendamisest.

20. septembril toimus kutseõppeasutuse kvaliteedijuhi pädevuseksam, mille sooritamiseks tuli teha kirjalik teooriaeksam ja kaitsta lõputöö. Kutseõppeasutuse kvaliteedijuhi pädevuskoolitust alustas 27 kutseõppeasutuse kvaliteedivaldkonna eest vastutajat, neist 14 sooritas eksami edukalt ja 27. septembril väljastati neile Eesti Kvaliteediühingu kvaliteedijuhi pädevustunnistus.