18 märts

Tallinna Polütehnikumi ning energeetika ja automaatika valdkonnas tegutsevat ettevõtet ABB AS seovad pikaajalised partnerlussuhted: koostööleping allkirjasti juba 2008. aasta septembrikuus. Koostöölepingu peamiseks eesmärgiks on Polütehnikumi elektriku ja automaatiku erialade kutsekeskharidusõppes õppivate edukate õpilaste motiveerimine täiendava stipendiumiga. Käesoleval õppeaastal määrati kaks stipendiumit: üks automaatiku ja teine elektriku eriala õppivale õpilasele.

Tallinna Polütehnikumi ja innovaatilisi tehnoloogilisi lahendusi pakkuvat ettevõtet HANSAB AS seovad samalaadsed partnerlussuhted 2014. aasta veebruarikuust. HANSAB AS stipendiumiga motiveeritakse teise ja kolmanda kursuse automaatiku, telekommunikatsiooniseadmete spetsialisti, arvutite ja arvutivõrkude, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja ning elektroonikaseadmete koostaja erialade kutsekeskharidusõppes õppivaid edukaid õpilasi. Käesoleva õppeaasta kevadsemestri stipendiumikonkursile laekus kokku 11 avaldust ja pärast pikka kaalumist otsustas ettevõte, et annab välja kolm stipendiumi mitte kaks nagu esialgselt plaanitud, kuna valikute tegemine väga tublide õpilaste vahel oli keeruline. Stipendiumid saavad kaks IT-eriala õpilast ning üks automaatiku eriala õppiv õpilane.