01 dets.

Tallinna Polütehnikumis toimus 26.- 27. novembril graafilise disaini- ja trükiettevalmistusalane kutsevõistlus “Trükis 2015”, mille viies tegutsemisaasta päädis rekordilise osavõtjate arvu ning harjumuspäraselt kõrgetasemeliste tulemustega. Suurest tööpeost võtsid osa nii Eesti kui ka naaberiikide kutsekoolide õpilased kujundusvaldkonnaga seotud erialadelt. Kokku 17 õpilast Narva Kutseõppekeskusest, Tallinna Polütehnikumist, Kuressaare Ametikoolist, Tartu Kunstikoolist, Tartu Kutsehariduskeskusest, Riia disaini- ja kunstikoolist, Jyväskylä hariduskonsortsiumist ja Moskva kirjastamise- ja trükikoolist võtsid üksteisega mõõtu kahe kujundusülesande lahendamisel. Esimese päeva kliendiks oli Rahvusooper Estonia oma haridusprojektiga “Ka ooper kõlab tuttavalt”, kus lähteülesandeks oli plakati ja flaieri kujundus vastavalt sihtrühma kirjeldusele ja reale tehnilistele nõuetele. Teisel päeval koorus aga hoopis eriilmelisem Vähiravifondi “Kingitud Elu” tänukirja projekt, mille laiem sotsiaalne kõlapind ja otsese toote puudumine pani nii mõnegi nõutult kukalt kratsima.

Grand Prix läks sedakorda Alena Kirdinale Moskva kirjastamise- ja trükikoolist.

Vähiravifondi auhind Marilyn Rumbergile Tallinna Polütehnikumist, kelle kujundatud tänukiri leiab peagi ka fondi poolt rakendust.

Rahvusooper Estonia auhind läks Alena Kirdinale Moskva kirjastamise- ja trükikoolist, kelle kujundatud plakat Rahvusooperi poolt samuti kasutusele võetakse.

Eripreemia loomingulisuse eest sai Robert Nutt Tartu Kutsehariduskeskusest ning eripreemia tehnilise lahenduse eest läks Hendrik Allale Tartu Kunstikoolist.

Tallinna Polütehnikum tänab kõiki osalejaid, juhendajaid ja hindajaid, kes muutsid need kaks päeva unustamatuks elamuseks.

Korraldajate nimel
Marko Levin
Tallinna Polütehnikumi meedia erialaosakonna juhataja ning “Trükise” initsiatiivi algataja.

Ülevaadet mõlemal päeval toimunust leiate Tallinna Polütehnikumi filmiringi poolt ülesvõetud videolugudest ja piltidelt.

Esimene päev:

Teine päev:

Pildialbum on meie kooli Facebooki lehel.