30 nov.

22. ja 23. novembril 2012 toimus Tallinna Polütehnikumis juba teist korda üle-Eestiline kutsevõistlus „Trükis“, mis on ellu kutsutud selleks, et populariseerida kujundusgraafika ja trükitehnoloogiaga seonduvaid erialasid ning näidata, et nimetatu ei ole ainult visuaalse kommunikeerumise kunst, vaid paljuski väljundi (trükis, multimeediatoode jms.) tehnoloogilise poolega seotud visuaalse tööstuse üks vormidest. Võistlusest võtsid osa kuue kutseõppeasutuse ja ülikooli õpilased ja tudengid, kelle erialasesse ettevalmistusse kuulub tru?kiste kujundus ja/või trükifailide ettevalmistus.

Kahe päeva jooksul lahendasid Narva Kutseõppekeskuse, Tartu Kutsehariduskeskuse, Kuressaare Ametikooli, Tallinna Polu?tehnikumi, Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Eesti Kunstiakadeemia võistkonnad kaks võistlusülesannet, mida hindasid koolide esindajatest žürii peakohtunik Marko Kekiševi juhtimisel. Tänavuaastaseks võistluse teemaks oli raamat ja tüpograafia. Paralleelprogramm tutvustas Tallinna Polütehnikumi samal ajal meedia osakonna erialasid ja tehnilist baasi.

Kutsevõistluse tulemused olid järgmised: kõrghariduse kategoorias läksid kolm esimest kohta Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengitele Liisi Todeskile, Tauri Birkenile ja Ander Avilale. Kutsehariduse tasemel tuli parimaks Silver Mähar Tartu Kutsehariduskeskusest, Rando Järv ning Tiina Pärtel Tallinna Polütehnikumist saavutasid vastavalt teise ja kolmanda koha. Loomingulisuse auhind läks Eesti Kunstiakadeemia tudengile Oskar Viiresele. Loomingulisuse eripreemia anti Tallinna Polütehnikumi õpilasele Rando Järvele ning parimate tehniliste lahenduste eest võitis tehnoloogiameistri tiitli Tauri Birkin Tartu Kõrgemast Kunstikoolist. Võistluse üldvõitjaks nimetati Liisi Todesk.

Täname kõiki osavõtjaid ning nende juhendajaid. Võistluse läbiviimist toetasid Eesti Trükitööstuse Liit, Heidelberg Baltic Finland ning Tallinna Polütehnikum. Kohtumiseni Trükise 2013 võistlusel!

Marko Levin
Meedia erialaosakonna juhataja

 

 

Fotodel: Hetked võistlustelt. Fotod: Rain Tirul ja TPT fotoõpilased.