29 sept.

Tallinna Polütehnikumi I kursuse lastevanemate koosolek toimus laupäeval, 26.septembril, koosolekul osales kokku 121 lapsevanemat. Selleaastasel koosolekul pakkusime lastevanematele võimaluse kuulata kahte erinevat ettekannet, mõlemaid nii eesti kui ka vene keeles. Esimene oli Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuse psühholoog Triin-Ketlin Siska loeng „Hasartmängu-, arvuti- ja internetisõltuvusest“ ning teine MTÜ Peaasi koolitaja Merle Purre loeng „Noorte vaimne tervis“. Mõlemad ettekanded tõid kaasa elava keskustelu vanemate, õpetajate ja koolitajate vahel. Kohaletulnute vahel korraldatud väikesest tagasisideküsitlusest selgus, et lapsevanemad on ka tulevikus huvitatud erinevatest temaatilistest koolitustest.

Helen Pärk
Õppedirektor