29 mai

24. mail 2006 toimusid Tallinna Polütehnikumis järjekordsed EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) baastaseme eksamid, mis on käsitletavad kui IT spetsialisti kutseeksamid. Tallinna Polütehnikumi selleaastastest lõpetajatest tegi eksameid 20 inimest, kellest 12 sooritas vähemalt ühe kolmest baastaseme eksamist edukalt ja neile omistati IT spetsialist I kutse, üks õpilane sooritas kõik baastaseme eksamid ja talle omistati IT spetsialist II kutse

Tallinna Polütehnikum on esimene kool Eestis, kus on EUCIP eksamikeskus ja kus on võimalik IT-eriala lõpetades kohe sooritada ka EUCIP baastaseme eksameid.

Vaata ka: Eesti Infotehnoloogia Selts ja EUCIP.