03 okt.

Septembri viimasel päeval alustas Tallinna Polütehnikumis töökohapõhises õppes õpinguid Jaotusvõrgu elektriku jätkuõppe õppekava esimene õpperühm. Kokku alustas esimeses õppegrupis õpinguid 17 õppijat, kelle igapäevatöö on seotud elektrivaldkonna tuntumate ettevõtetega Leonard Weiss Energy AS, Pluvo OÜ, E-Service AS, Eltel Networks AS, OÜ ADD Eriehitustööd, AS Elektritsentrum, Clougrupp OÜ, Empower AS, Newin OÜ. Uue nädala alguses on liitumas veel kaks õppijat firmadest Elidor Elektritööd OÜ ja Kagu Elekter OÜ. Selleks, et lõpetajad saaksid jaotusvõrgu elektriku kutsetunnistuse, on oma jõud ühendanud Elektrilevi, Eesti Elektritööde Ettevõtjate liit ja Tallinna Polütehnikum, õppetöö koolipoolne osa toimub Elektrilevi õppeväljakul Kadaka teel.

Õppekava: 131098 Jaotusvõrgu elektrik, 4. taseme kutseõppe jätkuõpe, link õppekavale, link moodulite rakenduskavale.

Lisainfo töökohapõhise õppe ehk õpipoisiõppe kohta Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt.

Elektrilevi pressiteade: Esmakordselt Eestis on võimalus saada jaotusvõrgu elektriku kutsetunnistus

Töökohapõhine õpe on rahastatud SA Innove poolt koordineeritavast prorgammist PRÕM ehk “Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika”, “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine” ja “Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul”.

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne