07 mai

12.-18. aprillini viibisid Tallinna Polütehnikumi täiskasvanukoolituse osakonna juhataja kt. Ege Meister ja fotograafia õppesuuna juhataja Rain Tirul õppelähetusel Hispaanias, Granadas, eesmärgiga tutvuda Granada kutseõppeasutuste fotograafiaalaste innovatiivsete õppemeetoditega ja fotoõpilaste praktikabaasidega.

Lähetus kestis üks nädal ning selle jooksul kohtuti vastuvõtva organisatsiooni M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA (Mobility European Projects Granada) töötajatega, tutvuti lähemalt kutseõppeasutusega I.E.S. Albayzin ja külastati õpilaste praktikabaasiks olevat fotostuudiot, kus muuhulgas sai näha mitmeid huvitavaid fotode töötlemise viise ning nendest erinevate toodete valmistamise võimalusi. Üks terve päev kulus tutvumiseks Andaluusia Granada piirkonna suurima ajalehe „Ideal Newspaper“ toimetusega, milles tegi ringkäigu ajalehe peafotograaf, kes andis ülevaate kogu lehe ilmumise protsessist ning tutvustas õpilaste praktikavõimalusi selle ajalehe juures. Selgus, et ajaleht „Ideal Newspaper“ on selle piirkonna üks peamisi fotograafia ja muu meedia õpilaste praktikabaase. Meie õpetajad ning sealne profifotograaf ja õpilaste praktika juhendaja vahetasid kogemusi ja leidsid, et väga oluline on fotograafiaeriala õpilastele õpetada ka ajalehefotograafile vajalikke oskusi (kiirus, täpsus, terviku hindamine jne.).

Töise nädala lõpetuseks kohtuti veelkord vastuvõtva organisatsiooni M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA töötajatega, kellega koos arutati ühise laua taga erinevaid koostöövõimalusi, kaasa arvatud ka fotoeriala õpilasvahetus, mida järgmistel projektiperioodidel saaks kasutada.

Lähetust rahastas Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci.

   

Fotod: Rain Tirul. Granada, kooli videostuudio, ajalehe „Ideal Newspaper” hoone, kohtumine vastuvõtjatega.