25 märts

14.-18. märtsini 2011.a. viibisid Tallinna Polütehnikumi õppedirektor Lembit Kukk ja matemaatikaõpetaja Jüri Kukk Leonardo da Vinci projekti “Reaalainete õpetamisest Euroopa kutsehariduses” raames Norras, Oslo Elvebakken videregående skole`s (Elvebakken upper secondary school), kus on võimalik saada kutseharidus ja/või üldharidus koos ettevalmistusega kõrgkooli astumiseks. Kutsehariduse suunal õpetatakse disaini, käsitööd, meediat, trükki, fotograafiat ja elektroonikat. Meie kooli töötajad tutvusid Elvebakken`i kooli töökorraldusega, õpetatavate erialadega, õpperuumide ja töökodadega, külastati koos matemaatikaõpetajatega erinevate erialade ja erinevate kursuste õppetunde, vesteldi matemaatika programmidest kooli erinevatel astmetel ning tutvuti lähemalt õppematerjalidega e-õppekeskkonnas.

Vaata ka: Leonardo da Vinci projekt „Reaalainete õpetamises Euroopa kutsehariduses“