11 dets.

Tallinna Polütehnikumi õpilastel oli suurepärane võimalus kuulata kahte erinevat keskkonnahariduse alast ettekannet: 7. ja 8. detsembril toimusid meie koolis projekti “Know your Lifestyle – Introducing Sustainable Consumption in Second Chance Education” (“Tunne oma elustiili – tutvustades säästlikku tarbimist“) raames kaks Eesti Vabaharidusliidu poolt korraldatud koolitust. Koostöös rahvusvaheliste keskkonnahariduse spetsialistidega töötati selle maailmahariduse projekti raames välja viis õppematerjali: Mobiil- ja nutitelefonid, Vesi kui globaalne väärtus, Globaalne kaupade tootmine tekstiilitööstuses, Taastuvenergiad, Inimenergia. Materjalid on allalaetavad projekti kodulehelt www.knowyourlifestyle.eu. Esimese päeva koolitus „Globaalne kaupade tootmine tekstiilitööstuses“ oli suunatud õpperühmade MS-14, TS-14 ja FS-15 õpilastele, teisel päeval osalesid õpperühmad EA-15, AA-15, EA-14, AA-14 koolitusel „Taastuvenergia“. Mõlemad koolitused viis läbi Piret Mägi ja tegemist oli väga huvitavate ja silmaringi avaldavate ettekannetega.

Ege Meister
Tallinna Polütehnikumi täiendõppejuht, projektijuht