13 märts

12. märtsil külastasid Tallinna Polütehnikumi Itaalia erinevate piirkondade kutseõppeasutuste õpetajad. Külalised, keda oli kokku kümme, tutvusid Tallinna Polütehnikumi õppeklasside, laborite ja töökodadega, samuti tehti ringkäik kooli raamatukokku ning loodavasse ajaloomuuseumi. Pärast ringkäiku toimus elav arutelu kutseeksamite teemal ning vesteldi Eesti ja Itaalia koolisüsteemide erinevustest. Kohtumisel osales ka Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kutsehariduse osakonna peaspetsialist Katrin Tammjärv. Kõik osalejad avaldasid huvi ja valmisolekut edasiseks koostööks.