06 juuni

2. juunil osales Tallinna Polütehnikumi direktor Kalle Sammal ESF programmi “Kutsete süsteemi arendamine” infopäeva raames Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni kutsenõukogu laiendatud koosolekul Kutsekojas. Päevakorras oli arutelu ja edasiste tegevussuundade kavandamine IKT valdkonna kutsestandardite arenduse edasisest käigust perioodil 2011-2012.