01 sept.

28. augustil 2009.a. sõlmisid Tallinna Polütehnikum ja Rahvusvaheline Trükitehnoloogia Uurimise ja Standardiseerimise ettevõte Fogra (München, Saksamaa Liitvabariik) kahepoolse lepingu teaduslik-tehniliseks koostööks. Koostööleppele andsid kinnituse Fogra poolt, kvaliteedijuhtimise osakonna juhataja hr. Ulrich Schmitt ja Tallinna Polütehnikumi nimel trükitehnoloogia suunajuhataja hr. Enn Kerner.

Koostöö raames on Tallinna Polütehnikumi edukamatel trükitehnoloogia eriala õpilastel, kellel on soov jätkata oma õpinguid trükitehnoloogia erialal ülikoolis, võimalus teha kooli lõpupraktika Fogra trükitehnoloogia laboratooriumites. Vastavalt valitud lõputeemale on õpilastel kasutada järgmised laboratooriumid:

  1. ettevalmistus ja CTP;
  2. ofsettrükk;
  3. värviteooria;
  4. järeltöötlus.

Fogra laboratooriumide kasutamist saab laiendada ka trükikodadele ja ettevõtetele, kellel tuleb lahendada keerulisi trükitehnilisi probleeme, mis võivad tekkida igapäevase tootmise käigus.

Sellise koostöö raames on võimalik oluliselt tõsta Eesti trükitööstuse tehnoloogilist taset, parandada trükitööstusesse sisenevate noorte teadmisi trükitehnoloogia vallas ja tagada tarbijate poolt nõutud kõrge trükiste kvaliteet. Koostöö tagajärjel paraneb oluliselt ka Eesti trükitööstuse positsioon rahvusvahelisel trükiturul.

Olulise väärtusena Tallinna Polütehnikumi jaoks on Fogra teadlaste kaasamine õppeprotsessi külalislektoritena. Planeeritud on tõsta järgmiste koolituste teaduslik-tehnilist taset:

  1. värviteooria trükitööstuses;
  2. PSO ofsettrükitehnoloogias;
  3. CTP tehnoloogia.

Tallinna Polütehnikumi erialaloengutel on võimalus vabakuulajatena ennast täiendada ka juba töötavatel trükieriala spetsialistidel.

Koostöös Fograga toimus tänavu suvel ka esimene edukas Eesti ettevõtte sertifitseerimine ISO 12647-2, 12647-7 ja 12647-8 standardite alusel Fogra poolt, mis kinnitab Eesti trükitehnoloogia ettevõtte konkurentsivõimet ja taset maailma trükiteenuste turul.

Fogra ja Tallinna Polütehnikumi vaheline koostöö on suunatud tulevikku, et taastada 80-ndate lõpus katkenud trükitehnoloogia inseneride kutseala järjepidevus ja luua võimalused Eesti trükitööstuse arenguks.

Kindlasti jätkub koostöö partnerülikoolidega, et luua soovijatele tingimused edasiõppimiseks.

Fogra ja Tallinna Polütehnikumi trükitehnoloogia õppesuund soovivad kõikidelele uutele ja juba õppivatele trükitehnoloogia õpilastele edukat uue kooliaasta algust!

Fotol vasakul: Tallinna Polütehnikumi trükitehnoloogia suunajuhataja hr. Enn Kerner, paremal: Fogra kvaliteedijuhtimise osakonna juhataja hr. Ulrich Schmitt.

Vaata ka: Fogra ja Eesti Trükitööstuse Liit.