01 apr.

Tallinna Polütehnikum kirjutas alla koostöölepetele Moskva trüki- ja kirjastamise kolledži ning Alma-Ata polügraafiakolledziga. Koostöö on suunatud ennekõike trükitehnoloogiaalaste õppekavade ja õppemetoodikate parimate praktikate vahetusele ning otsekontaktidele Venemaa, Kasahstani ja Eesti vahel osalemisele koolidevahelistel kutsemeistrivõistlustel.

moskvas

Foto. Aivo Brenner. Tallinna Polütehnikumi delegatsioon nõupidamisel Moskva trüki -ja kirjastamise kolledžis.

Marko Levin
Meedia erialaosakonna juhataja