19 märts

Nordplus Junior 2018 Programmi projekt nr. NPJR-2018/10149 „Teacher as a key to Entrepreneurial Education“ raames olid 11. – 15. märtsini Tallinna Polütehnikumis külas õpetajad Daugavpilsi tehnikumist Profesionalas izglitibas kompetences centrs “Daugavpils tehnikums”.

Läti kolleegide külaskäigu põhifookus oli ettevõtlusõppe arendamisel ja uute teadmiste ning oskuste saamisel-jagamisel, seetõttu oli nende peamine huvi suunatud meie karjääriplaneerimise ja ettevõtlusõppe tundidele: osaleti tundides, vesteldi nii õpilaste kui ka õpetajatega, lisaks veel kohtumine Junior Achievment’i ja Ida-Viru Ettevõtluskeskuse töötajatega, kes samuti tutvustasid oma töid ja tegemisi ettevõtlusõppe alal. Külastasime koos ka Sihtasutust INNOVE, Tallinna Tehnikaülikooli ja Mektoryt. Nädal lõppes ühise vestlusringiga, kus osalesid nii meie ettevõtluse õpetajad kui ka külalised ning milles me jagasime vastastikku saadud teadmisi-kogemusi.

Käesoleva aasta maikuus sõidab meie delegatsioon Daugavpilsi vastukülaskäigule.

Ege Meister
projektijuht

Foto: K. Škurinski (FS-18). Grupipilt.