03 juuni

1. juunil olid Tallinna Polütehnikumil külas kaks fotoeriala juhtivõpetajat Hispaania pealinnast Madriidist.  Madriidi meediaalase kutseõppekeskuse “José Luis Garci”  kolleegide külaskäigu eesmärgiks oli põhjalikuma ülevaate saamine meie koolis õpetatavast fotoerialast, tutvuda õpilaste töödega, eriti elavat huvi pakkusid animatsioonitehnikas valminud filmid, samuti huvitas hispaania kolleege praktikavõimalused nii koolis kui ka ettevõtetes. Praktikavõimalused pakkusid huvi ka seetõttu, et külaliste kodukoolist oli üks fotoeriala õpilane juba pea kaks kuud olnud Tallinna Polütehnikumis erialasel praktikal. Tegusa päeva lõpuks leiti, et sellised õpilasvahetused, aga tulevikus ehk miks ka mitte õpetajavahetused, on silmaringi avardavad ja erialaselt kasulikud ning võiksid aset leida ka edaspidi.

Vaata ka: C.I.F.P. en NUEVAS TECNOLOGIAS “José Luis Garci”