19 nov.

18. novembril külastasid Tallinna Polütehnikumi inglise keele ja tehnikaerialade õpetajad Itaalia erinevate piirkondade koolidest. Külalised tutvusid Tallinna Polütehnikumi õppeklasside, laborite ja töökodadega ning tegid ringkäigu ka kooli raamatukogus. Pärast ringkäiku toimus elav diskussioon e-õppe teemal, kas e-õpe kergendab õpetaja tööd või teeb hoopis keerulisemaks, samuti vaagiti erinevate õpikeskkondade plusse ja miinuseid ning vesteldi Eesti ja Itaalia koolisüsteemide erinevustest. Kohtumisel osales ka Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kutsehariduse osakonna peaspetsialist Aulika Riisenberg. Kõik osalejad avaldasid huvi ja valmisolekut edasiseks koostööks.