05 sept.

2. septembril oli Tallinna Polütehnikumiga tutvumas 15-liikmeline delegatsioon Lõuna-Koreast. Delegatsiooni kuulusid esindajad nii ministeeriumist – Ministry of Science, ICT and Future Planning – kui ka erinevatest koolidest; külaliste, keda saatis SA Innove esindaja koos tõlgiga, peamine huvi oli infotehnoloogia õpetamine kutsekoolis, eriti huvitas neid töökohapõhine õpe. Tutvustasime külalistele nii Eesti haridussüsteemi kui ka oma kooli, toimus aktiivne arutelu Eesti ja Lõuna-Korea haridussüsteemide sarnasuste ja erinevuste, õpipoisiõppe võimaluste ja hariduse kvaliteedi ning töö- ja edasiõppimisvõimaluste üle. Külaskäigu lõpetas ringkäik koolimajas – tutvustasime nii õppetööd klassiruumides kui ka praktiliste tööde tegemist töökodades ja laborites. Lõuna-Korea delegatsioon jäi külaskäiguga väga rahule ning lõpetuseks jäi kõlama mõte hoida kontakte ning leida tulevikus ka koostöövõimalusi.