02 juuni

27. ja 28. mail olid Tallinna Polütehnikumil külas kolleegid Norrast. Tutvumis- ja kontaktreisi Tallinna Polütehnikumi tegid Norras, Bergenis asuva kutsekooli Årstad Videregående Skole direktriss, välissuhete juht ning kaks elektri- ja automaatika juhtivõpetajat, kelle külastuse eesmärgiks oli edasi arendada töiseid kontakte Tallinna Polütehnikumi ning Norras, Hordalandi maakonnas asuva Norra vana pealinna Bergeni samalaadse kutsekooli vahel. Külaskäik oli vastuvisiidiks Euroopa Liidu kutseharidusalase koostööprogrammi Leonardo da Vinci raamatukogude ja infokeskuste projekti toel Tallinna Polütehnikumi kolme töötaja lähetusele Norrasse 2009.a. kevadel (vaata ka sellekohast uudist).

Årstad Videregående Skole-s õpetatakse samalaadseid tehnilisi erialasid ning koolgi on sama suur kui Tallinna Polütehnikum. Külaliste kodukoolis õpib kokku veidi üle tuhande õpilase ning sealses õppevõimaluste valikus leiduvad mehaanika, elektroonika, autoremondi, tööstustootmise, meedia, disaini ning isegi hooldus- ja sotsiaaltöö erialad. Norralaste külaskäigu sihiks oli tutvuda Eesti haridussüsteemiga, eriti huvitas külalisi meie kutseharidus. Lisaks sooviti lähemalt tutvuda nii meie kooli kui ka meil õpitavate erialadega, tutvuda õppetingimustega, koolikorraldusega, erialatöökodade ja -laboritega. Kohtuti kooli juhtkonna, õpetajate ja õpilastega, ühel kokkusaamisel osales ka Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kutsehariduse peaspetsialist Ülle Parbo. Kohtumistel ja mõttevahetustel leiti kahe kooli vahel hulgaliselt kokkupuutepunkte ja sarnasusi, vaagiti ühiseid eduvõimalusi ning murepunkte ning kavandati juba konkreetseid samme edaspidiseks ekukaks koostööks nii koolide juhtkondade, pedagoogide kui ka õpilaste tasemel.

Vaata ka: Årstad videregående skole.