09 veebr.

4. – 6. veebruarini tutvusid Tallinna Polütehnikumiga Saksamaalt Nürnbergi maakonnast kaks Hersbrucki Paul-Pfinzing Gümnaasiumi õpetajat ja üks Happurgi Põhikooli õpetaja. Tallinna Polütehnikumi täiskasvanukoolituse osakaonna juhataja kt. ja inglise keele õpetaja E. Meister andis külalistele lühiülevaate eesti haridussüsteemist ja kutseharidusest Tallinna Polütehnikumi näitel ning korraldas koolimajas ringkäigu, mille kestel tutvusid sakslased meie laborite ja õppeklassidega ning vestlesid õpetajate ja õpilastega.

Saksa õpetajad kohtusid ka Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kutsehariduse osakonna peaspetsialist A. Riisenbergiga, kes tutvustas eesti kutsehariduse hetkeseisusu ja tulevikusuundi, samuti oli külalistel võimalus viibida Tallinna Haridusametis, kus neid võttis vastu haridusameti juhataja A. Pajula.

Külaskäigu üheks eesmärgiks oli ka ettevalmistuste tegemine Comeniuse projektitaotluseks, mille raames erinevate riikide koolid teeksid koostööd kunsti, fotograafia, tehnoloogia jne. valdkondades ja kus koostöö tulemusena valmiks vastava valdkonna konkreetne toode. Kolme päeva jooksul töötatigi lisaks kohtumistele ka projektitaotluse sisulise poolega, arutati osapoolte ülesandeid ning kaaluti koolide eesmärke ja võimalusi.