19 sept.

12. septembril 2016 külastasid Tallinna Polütehnikumi kasvatusteadlased Tokio Kasei ülikoolist. Delegatsiooni, keda juhtis professor Yuki Takao, eesmärk oli tutvuda meie digitaalsete õpiabivahendite ning õpimetoodikatega. Professori sõnul oli külaskäik väga oluline aitamaks aru saada õhtumaa kultuurile omasest õpikäsitusest ja -protsessist IT ja digivaldkonna õpetamisel ning lisas, et kuigi metoodikad on kultuuriti erinevad, leiti siiski palju kasulikku, mida meie kooli õpiprotsessist meelde jätta ning oma teadustöö raames välja tuua.

Tokio Kasei ülikooli delegatsiooni visiit Tallinna Polütehnikumi oli osa suuremast Jaapani teadustöö projektist, mille eesmärk on parimate praktikate võrdlus ja analüüs Jaapani ja Põhjamaade vahel.

Thea Sogenbits
IT ja telekommunikatsiooni erialaosakonna juhataja