01 märts

26. veebruaril 2018 käis Tallinna Polütehnikumil külas Eesti Tööandjate Keskliidu ja Euroopa Nõukogu esindaja Eve Päärendson, kes rääkis noortele Euroopa Liidust ning tema eesmärkidest ja väärtustest, Euroopa Liidu juhtorganitest ja tema igapäevategemistest. Eve Päärendsoni külaskäigu peamine põhjus oli see, et 15. – 17. märtsini 2018 lähevad kolm meie kooli kolmanda kursuse õpilast Brüsselisse, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee poolt korraldatavale iga-aastasele ettevõtmisele „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“. Selle kokkusaamise eesmärk on tagada, et noorte põlvkondade seisukohti, arvamusi ja ideid võetaks kuulda. Noored arutlevad erinevatel teemadel, käesoleval aastal on põhiteemaks kultuuripärand ja selle mõjud noortele. Lõpuks koostatakse ühine resolutsioon, mis edastataks ELi otsuselangetajale. Igal aastal osaleb igast liikmesriigist üks kool, 2018. aastal on meie kooli õpilastel au Eestit esindada.

Foto. Erki Pärnaku (FS-17). Brüsselisse sõitvad tüdrukud koos Eve Päärendsoni ja projektijuht Ege Meistriga.