26 okt.

Meie kooli ajalooringi “Huvituja” käis 22. oktoobril Eesti Riiklikus Sõjamuuseumis ehk Kindral Laidoneri muuseumis Viimsis. Sõjamuuseumi püsiekspositsioon ja ajutised näitused jutustavad loo Eestis peetud sõdadest, eestlaste ja teiste siinsete rahvaste teenistusest teiste riikide sõjavägedes ja mujal maailmas peetud sõdadest, millest Eesti elanikel on tulnud osa võtta. Muuseumi teadur Siim Õismaa pööras ekspositsiooni tutvustades tähelepanu riigikaitse tähtsusele, sidudes selle Eesti sõjaajaloo oluliste sündmustega. Täiendavaid teadmisi sai nii Eesti Vabadussõja kui II maailmasõja kohta. Märgitoas võis imetleda Eesti Vabariigi teenetemärkide kollektsiooni väljapanekut. Lisaks, kuna Sõjamuuseum asub Johan Laidoneri mõisas, oli võimalus tutvuda kunagise kindrali ja riigimehe elu ja tegevust kajastavate materjalidega ning istuda ka tema töölaua taga. Püsiekspositsioonis pakkusid huvi eelkõige tänapäeva sõdurpoisi varustus, missioonidel kasutatavad relvad ning Kaitseliidu tuba. Ekskursiooni lõppedes oli nii mõnelgi õpilasel huvi riigikaitse vastu süvenenud.

Hilja Kattago
Ajalooringi “Huvituja” juhendaja