09 märts

30. jaanuarist 2. veebruarini viibisid õppeosakonna juhataja Helen Pärk ja täiskasvanukoolituse osakonna juhataja kt. ning projektijuht Ege Meister Norras, Bergenis, kus koos kohaliku kutsekooli Årstad videregående skole`ga valmistati Nordplus Junior programmi raames ette koostööprojekti elektri- ja telekommunikatsioonivaldkonna õpilaste ja õpetajate vahetuseks.

Årstad videregående skole`ga on Tallinna Polütehnikum koostööd teinud juba alates 2009. aastast, kui meie kooli töötajad tutvusid Hordalandi kommuuni kolme kutsekooli raamatukogude ja infokeskustega, samuti käisid norralased 2010. aasta mais meie koolis vastukülaskäigul. Projekti ettevalmistamise käigus leiti, et nii Tallinna Polütehnikumis kui ka Årstad videregående skole`s on huvitavaid ja põnevaid ning samas mitmekesiseid metoodilisi materjale aga ka erinevaid lähtekohti, mida oleks võimalik vastastikku kasutusele võtta. Ühe näitena võib esile tuua selle, et Eesti alles viimasel aastal suuremat kõlapinda leidnud digitelevisiooni õpetamine on Bergenis juba mõnda aega kasutusel ning Årstad videregående skole õpetajad on nõus juba väljatöötatud metoodikat meilegi jagama, samas meie poolt pakutavad e-õppematerjalid, nii e-kursused kui ka õpiobjektid, telekommunikatsioonivaldkonnas pakkusid norralastele suurt huvi ja soovi neid ka oma õppetöös rakendada.

Külaskäigu lõppedes kinnitati mõlemapoolset jätkuvat huvi edasise koostöö vastu ning loodetavasti saab õpetajate ja õpilaste vahetus Nordplus Junior programmi raames alguse juba järgmisel õppeaastal.

 Vaata ka uudiseid:

Tallinna Polütehnikumi töötajad tutvusid Norra kutsekoolide raamatukogude ja infokeskustega.

Külalised Norra vanast pealinnast Bergenist.