17 dets.

2. ja 3. detsembril korraldas Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus INNOVE (SA Innove) koos erinevate partnerite ning Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel noorte infomessi TEEVIIT 2010 raames teist korda kümmet ala koondava kutsemeistrivõistluse “Noor Meister 2010”, millest oodati osa võtma noori, kes õpivad kutse- või rakenduskõrgkoolis vastavat eriala. Kutsemeistrivõistluste eesmärgiks on vastavate valdkondade õppe populariseerimine ja samuti noortele võimaluse andmine oma teadmiste ja oskuste proovilepanekuks.

Kutsemeistrivõistlustel “Noor Meister 2010” parima infotehnoloogi tiitlile võistles Tallinna Polütehnikumist arvutite ja arvutivõrkude eriala kolmandal kursusel õppiv Kris Avi. Võistlus, mis kestis kaks päeva, koosnes mitmest eraldi hinnatavast ülesandest, iga ülesanne sisaldas veel omakorda lisaülesandeid, mille eest oli võimalik boonuspunkte saada. Hinnati lahenduse korrektsust, dokumenteeritust ja otstarbekust. Kris Avi kaitses edukalt oma eelmisel aastal võidetud teist kohta. Lõplik pingerida ning SA Innove poolt välja antud medalid ja tiitlid olid järgmised:

  • Riin Ots (Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool), I koht, kuldmedal ja tiitel “Noor Meister 2010” 
  • Kris Avi (Tallinna Polütehnikum), II koht, hõbemedal
  • Martin Kangur (Tartu Kutsehariduskeskus), III koht, pronksmedal

Parima elektriku tiitlile, nagu eelmiselgi aastal, asus võistlema 13 noormeest ja üks neiu (Tallinna Polütehnikumi tööstus- ja soojusautomaatika süsteemide eriala III kursusel õppiv Kristi Tölp, kes eelmisel aastal pälvis hõbemedali). Võistlus koosnes kolmest osast: teoreetilisest, kus tuli vastata 25-le küsimusele ja lahendada üks ülesanne, ning kahest praktilisest. Praktiline töö toimus sel aastal kahel päeval, esimese päeva praktilise töö ülesandeks oli etteantud joonise ja põhimõttelise elektriskeemi järgi elektrikilbi ning trepikoja valgustuse montaaž (kahetariifne arvesti, juhtmestiku pinnapealne paigaldamine). Teise päeva praktilise töö ülesandeks oli elektrimootori käivituskilbi juhtimisskeemi koostamine tähtkolmnurkühenduses ning seejärel kilbi ja mootoriga ühendamine.

Võistlus parima elektriku tiitlile oli tasavägine: pärast teooriaküsimustele vastamist oli esikohal Siim Salandu Tartu Kutsehariduskeskusest 46 punktiga 60-st võimalikust, talle järgnes Kristi Tölp, kellel oli vaid kaks punkti vähem. Esimese päeva lõpuks olid kohad vahetunud, 89 punktiga juhtis Kristi Tölp, Siim Salandul oli 5,5 punkti vähem. Võistluste lõplik pingerida ning SA Innove poolt välja antud medalid ja tiitlid olid järgmised:

  • Kristi Tölp (Tallinna Polütehnikum), 132, 3 punkti, I koht, kuldmedal ja tiitel “Noor Meister 2010”
  • Siim Salandu (Tartu Kutsehariduskeskus),128,8 punkti, II koht, hõbemedal
  • Ago Nikkinen (Tartu Kutsehariduskeskus), 119,5 punkti, III koht, pronksmedal

Lõppkokkuvõtteks võib öelda, on tore, et ammuunustatud noorte mõõduvõtt kaasajal uuendatuna ja atraktiivsena taas ellu on kutsutud ja juba teist aastat ka edukalt korraldatud.